استخدام شرکت پالایش نفت اصفهان

روزنامه بازارکار (1396/4/31)

جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)

 

شرکت پالایش نفت اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری(نوبتکاری) خود از بینفارغ‌التحصیلان مرد واجد شرایط مطابق جدول زیر ازطریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری، گزینش وطب کار درچهارچوب قانون کار وتامین اجتماعی، تحت پوشش پیمانکار شخص ثالث، دعوت به همکاری می‌نماید.

رشتههای تحصیلی مورد نیاز

کارشناسی    مهندسی شیمی    کلیه گرایش ها
کارشناسی    مهندسی مکانیک    کلیه گرایش ها
کارشناسی    مهندسی برق    کلیه گرایش ها
کارشناسی    مهندسی کامپیوتر    سخت افزار ، نرم افزار-فناوری اطلاعات
کارشناسی    مهندسی نفت    کلیه گرایش ها

 

شرایط عمومی

شرایط ورود به آزمون استخدامی به شرح زیر است:

1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

2. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3. متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

4. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی و نداشتن کوررنگی به تائید طب کار بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان

5. عدم تعهدخدمت در دستگاههای دولتی وغیردولتی

6. داوطلبان نباید بصورت رسمی یاپیمانی دراستخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند

7. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم غیرپزشکی

8. نداشتن سوءپیشینه کیفری به تائید مراجع ذیصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقی واعتیاد به مواد مخدر

 

 

شرایط اختصاصی

1. داشتن مدرک تحصیلی در رشته های مهندسی (شیمی ، مکانیک ، برق و کامپیوتر )

2. حداقل معدل برای داوطلبان 13 می باشد .

3. حداکثر سن داوطلبان 30 سال که مدت زمان سربازی به آن اضافه می شود .

 

 

ثبت نام و مدارک مورد نیاز

متقاضیان ثبت نام درآزمون جذب لازم است ازتاریخ 96/05/01 لغایت 96/05/13 به نشانی اینترنتیwww.eorcazmoon.ir مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

1. تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام (در سایت موجود می‌باشد.)

2. اسکن مدارک تحصیلی منطبق باشرایط آگهی جذب

3. اسکن صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود) .

4. اسکن پشت و روی کارت ملی

5. اسکن پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم غیرپزشکی

6. اسکن عکس 4×3 جدید (با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)

7. اسکن کارت ایثارگری (درصورت وجود)

8. پرداخت الکترونیکی مبلغ یکصد وپنجاه (000ر150 ) هزار ریال بابت ثبت نام وشرکت درآزمون کتبی ازطریق سامانه ثبت نام (لازم به ذکراست هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد) .

 

 

تاریخ آزمون و زمان توزیع کارت ورود به جلسه :

۱. تاریخ آزمون 96/06/24 می باشد .

۲.متقاضیان جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون باید درتاریخ 96/06/20 با مراجعه به سایت www.eorcazmoon.ir نسبت به پرینت کارت ورود به آزمون اقدام نمایند .

۳. مکان برگزاری آزمون دانشگاه اصفهان بوده ومحل دقیق آزمون برای هرفرد درکارت ورود به جلسه قیدخواهد شد .

 

مواد آزمون :

عنوان رشته    مواد آزمون
دروس عمومی:۱–    ادبیات فارسی ۲-  زبان انگلیسی۳-  معارف اسلامی ۴-  اطلاعات رایانه ۵-  هوش واستعداد
دروس تخصصی مهندسی شیمی:۱–  ریاضی ۲- فیزیک۳- شیمی ۴-  ترمودینامیک ۵- مکانیک سیالات ۶-  انتقال حرارت وانتقال جرم
دروس تخصصی مهندسی مکانیک:۱–    ریاضی ۲-فیزیک ۳- استاتیک ۴- مقاومت مصالح ۵- مکانیک سیالات ۶- ترمودینامیک و انتقال حرارت
دروس تخصصی مهندسی برق    :۱–  ریاضی۲-فیزیک ۳-مدارهای الکتریکی(مدار۱ و مدار۲)  ۴- الکترونیک(آنالوگ ، دیجیتال و الکترونیک صنعتی ) ۵- کنترل (کنترل خطی ، کنترل صنعتی ) ۶- قدرت (بررسی سیستم های قدرت یک ، ماشین های الکتریکی۲ و ۱)
دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر:۱–  ریاضی۲- فیزیک ۳-معماری کامپیوتر ومدار منطقی ۴- شبکه های کامپیوتری۵- ساختمان داده والگوریتم۶ – سیستم عامل
دروس تخصصی مهندسی نفت    : دروس مورد آزمون مانند دروس تخصصی مهندسی شیمی است
تبصره : اقلیت های مذهبی ازپاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده وامتیاز آن درسایر مواد آزمون عمومی توزیع خواهد شد .

 

تذکرات

۱. داوطلبان جهت آگاهی ازهمه مراحل جذب ،آزمون و تاریخ مراحل فوق به صورت مستمر به سایت www.eorcazmoon.ir مراجعه نمایند .

۲. درهرمرحله ازجذب چنانچه محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی باشد ، ازانجام مراحل بعدی محروم می شود و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد

۳. به مدارک ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴. به مدارک تحصیلی بالاتر از مدارک مندرج دراطلاعیه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵. با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است امکان انتقال جذب شدگان به سایر واحدهای نفتی دیگر و یا ارگانهای دولتی یا تبدیل وضعیت آنان از قراردادی به رسمی وجود ندارد .

۶. شرکت تعهدی درقبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت .

۷. سرویس دهی وایاب وذهاب پذیرفته شدگان درمحدوده فعلی سرویس های ایاب وذهاب شرکت می باشد

 

ثبت نام

 


استخدام  شرکت پالایش نفت اصفهان سال 94

13 اسفند 93 – استخدام مهندس شیمی در شرکت پالایش نفت اصفهان

آگهی جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)

شرکت پالایش نفت اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهره برداری) نوبتکاری) خود از بین فارغ التحصیلان مرد واجد شرایط تحت پوشش پیمانکار (ارکان ثالث)، مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه حضوری ، گزینش و طب کار ، در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی دعوت به همکاری می نماید

دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت اصفهان

.

مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

تعداد

کارشناسی

مهندس شیمی

کلیه گرایش ها

60 نفر

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت اصفهان

 

شرایط عمومی داوطلبان :

 

* تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

* التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

*داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی و نداشتن کوررنگی به تائید طب کار بهداری و بهداشت صنعت نفت اصفهان

* عدم تعهد خدمت در دستگاههای دولتی و غیر دولتی

*داوطلبان جذب نباید بصورت رسمی یا پیمانی در استخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند.

)نیروهای پیمانکاری شاغل در صنعت نفت بلامانع است)

* داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائم غیر پزشکی

* نداشتن سوء پیشینه کیفری به تائید مراجع ذیصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر

شرایط اختصاصی داوطلبان :

مدرک تحصیلی و معدل

* داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی شیمی .

* حداقل معدل برای داوطلبان جذب 14 می باشد .

* حداقل معدل برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاههای : صنعتی شریف ، صنعتی امیر کبیر ، تهران ، صنعتی اصفهان ،اصفهان ،صنعت نفت ، علم و صنعت و خواجه نصیر 13 می باشد.

 

به ازاء هر سال سابقه خدمت در واحدهای بهره برداری تابعه صنعت نفت یا صنایع مشابه  0/2 نمره و حداکثر یک نمره در شرط معدل تقلیل داده می شود. (با ارائه گواهی سابقه کار و پرداخت حق بیمه ایام یاد شده(

* حداقل معدل برای فرزندان معظم شهدا ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان 25 درصد و بالاتر در صورت دارابودن شرایط مندرج در آگهی 12 می باشد.

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت اصفهان

 

شرایط سنی

* حداکثر سن مجاز 28 سال تمام می باشد. (متولدین 1365/12/14 به بعد)

*مدت سابقه کار داوطلبانی که تجربه کاری در واحدهای بهره برداری تابعه صنعت نفت یا صنایع مشابه را داشته باشند به میزان حداکثر 5سال) با ارائه گواهی سابقه کار و پرداخت حق بیمه ایام یاد شده ( به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

*فرزندان معظم شهدا ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان 25 درصد و بالاتر در صورت دارابودن شرایط مندرج در آگهی از رعایت شرایط سنی معاف هستند.

نحوه ثبت نام:

متقاضیان ثبت نام در آزمون جذب لازم است از تاریخ 93/12/20 –  93/12/14  به نشانی اینترنتی www.eorcazmoon.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز :

 – 1تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام (در سایت موجود می باشد(

 -2 اسکن مدرک تحصیلی منطبق با شرایط آگهی جذب

 -3اسکن صفحه اول شناسنامه ) در صورت داشتن توضیحات ، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود(

-4 اسکن پشت و روی کارت ملی

-5 اسکن پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر پزشکی

6-  اسکن عکس سه در چهار جدیدبا مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام

-7 اسکن کارت ایثارگری در صورت وجود

-8 تکمیل واسکن سابقه کار ضمیمه الف

-9 پرداخت الکترونیکی مبلغ 150000 ریال بابت ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام. (لازم به ذکر است هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد (

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت اصفهان

تاریخ آزمون و زمان توزیع کارت ورود به جلسه:

تاریخ آزمون 4/2/94 می باشد.

متقاضیان جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون باید در تاریخ 1/2/94 با مراجعه به سایت www.eorcazmoon.ir     نسبت به پرینت کارت ورود به آزمون اقدام نمایند.

مکان برگزاری آزمون دانشگاه اصفهان بوده و محل دقیق آزمون برای هر فرد در کارت ورود به جلسه قید خواهد شد.

مواد آزمون:

عنوان رشته

 

مواد آزمون :

 

دروس عمومی

 

1- ادبیات فارسی 2- معارف اسلامی 3- زبان انگلیسی 4- هوش و استعداد 5- رایانه

دروس تخصصی

 

1- ریاضی 2- فیزیک 3- شیمی 4- ترمودینامیک 5- مکانیک سیالات 6- انتقال حرارت و انتقال جرم

 

 

 

 

تبصره : اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سئوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون عمومی توزیع می شود .

دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت اصفهان

 

تذکرات بسیار مهم :

در هر مرحله از مراحل جذب اگر محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد.

شرکت تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت .

با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است امکان انتقال جذب شدگان به سایر واحدهای وزارت نفت و دیگر ارگانهای دولتی یا تبدیل وضعیت آنان از قراردادی به رسمی وجود ندارد.

مراحل جذب شامل ثبت نام ، آزمون کتبی ، مصاحبه اختصاصی ، طی مراحل گزینش و طب صنعتی می باشد و پس از کسب موفقیت در هر مرحله ، از داوطلب جهت مراحل بعدی ، دعوت به عمل می آید . لذا لازم است داوطلبان در طول فرایند جذب ، جهت آگاهی از اطلاعیه های بعدی و نتایج مراحل مختلف به صورت مستمر به سایت www.eorcazmoon.ir و www.eorc.ir مراجعه نمایند و همچنین در ارایه آدرس دقیق پستی و شماره تلفن خود دقت لازم را به عمل آورند.

سرویس دهی ایاب و ذهاب پذیرفته شدگان در محدوده فعلی سرویس های شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد.

به مدارک ناقص یا مخدوش و یا مدارکی که بعد از پایان مهلت ثبت نام ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی مسترد نخواهد شد.

بدیهی است به مدارک تحصیلی بالاتر از مدرک مندرج در اطلاعیه ترتیب اثر داده نخواهد شد

دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت اصفهان.

    اطلاعات تماس آگهی

  • آدرس سایت: www.eorcazmoon.ir

SendResume

درج رزومه

برای ثبت نام در کاریابی اینجا کلیک کنید. برای درج رزومه عادی خود اینجا کلیک کنید. برای درج رزومه ویژه (VIP) اینجا کلیک کنید. برای ارسال خودکار رزومه خود به شرکت ها اینجا کلیک کنید. برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق SMS اینجا کلیک کنید. برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق E-mail اینجا کلیک کنید.

شما هم می توانید در مورد این آگهی نظر دهید.
توجه: اين آگهي منقضی شده و فاقد اعتبار مي باشد.

بستن پيام و مشاهده آگهي