استخدام هواپیمایی هما

http://www.iranair.com (1395/6/12)

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"

 

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در رده شغلی کمک خلبان، واجدین شرایط را پس از کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه، گزینش و معاینات پزشکی و طی دوره های آموزشی مورد نیاز جهت خدمت در این شرکت به صورت قرارداد خرید خدمات کار با مدت معین استخدام می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

جنسیت

حداکثر سن تا تاریخ 01/01/96

1

کمک خلبان

مرد

30 سال (متولدین 01/01/66 به بعد)

شرایط مورد نیاز

– شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در ذیل جدول

– دارا بودن گواهینامه خلبانی C.P.L و I.R

– دارا بودن مدرک دیپلم

شاخه نظری – ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی (حداقل معدل کل 13)

شاخه های فنی و حرفه ای و کارودانش – کلیه رشته ها (حداقل معدل کل 15)

تبصره:

1- دارا بودن حداقل معدل کتبی 10 در مقطع دیپلم الزامی می باشد.

2- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آگهی، بدون رعیات شرط معدل در مقطع دیپلم، مجاز به ثبت نام می باشند.

 
 
 

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما"

جهت تکمیل کادر پروازی خود واجدین شرایط ذیل را پس از کسب موفیت در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه، گزینش و معاینات پزشکی و طی دوره های آموزشی مرود نیاز جهت خدمت در تهران به صورت قرارداد خرید خدمات کار با مدت معین استخدام می نماید:

 

 

ردیف

عنوان شغلی

شرایط مورد نیاز

جنسیت

حداکثر سن تا

تاریخ 95/07/01

مرد

زن

1

مهماندار هوایی

شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در ذیل و نیز دارا بودن مدرک دوره مقدماتی مهمانداری از یکی از مراکز آموزش مجاز مورد تایید سازمان هواپیمایی کشور

*

 

28 سال(متولیدن 01/08/66 به بعد)

 

*

26 سال(متولیدن 01/08/68 به بعد)

2

دوره آموزش تربیت مهماندار هوایی

شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در ذیل

*

 

28 سال(متولیدن 01/08/66 به بعد)

 

*

26 سال(متولیدن 01/08/68 به بعد)

 

 

شرایط عمومی و اختصاصی :
1 . تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2 . اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3 . عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر
4 . دارا بودن کارت پایان  خدمت وظیفه و یا معافیت دائم غیر پزشکی (ویژه آقایان)
• تبصره : کارت یا برگه معافیت موقت مورد پذیرش نمی‌باشد و تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه ویا صدور کارت معافیت دائم ، باید قبل از 01/08/94 باشد .
5 . سلامت جسمانی ، روحی و روانی طبق استانداردهای هوایی و به تایید مرکز پزشکی هوایی "هما"
6 . دارا بودن حداقل سن برای آقایان و خانمها 18 سال تمام (متولدین 01/08/76 به قبل)
7 . داشتن حداقل قد جهت خانمها 163 و آقایان 168 و حداکثر آن جهت خانمها 175 و آقایان 185 سانتی متر و وزن متناسب با قد
8 . دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم به شرح ذیل :
شاخه نظری (ریاضی فیزیک – علوم تجربی – علوم انسانی) با حداقل معدل کتبی 11
شاخه فنی و حرفه ای با حداقل معدل کتبی 13 و شاخه کار و دانش با حداقل معدل کل 14 صرفاً در یکی از    رشته های ذیل :
امور اداری ، اسناد و مدارک فرهنگی ، حسابداری(کلیه گرایش ها) ، بازاریابی،ایمنی و آتش نشانی ، تربیت بدنی ، هتل داری ، راهنمای گردشگری ، هوانوردی ، خدمات غذایی ، مددیاری سالمندان ، مددیاری افراد با نیازهای ویژه مدیریت برنامه ریزی خانواده ، گرافیک ، گرافیک کامپیوتری و کلیه رشته های گروه کامپیوتر
• تبصره : ارسال گواهی صادره برای حوزه های نظام وظیفه و نیز گواهی موقت بدون ذکر معدل قابل قبول نخواهد بود و همچنین تاریخ فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان می‌بایست قبل از 01/08/94 باشد .
9 . دارا بودن حداقل پنج سال سکونت دائم در مناطق 22 گانه شهرداری تهران ، مناطق 12 گانه شهرداری کرج و شهرستانهای اسلامشهر ، رباط کریم ، قدس ، شهریار ، ملارد و پرند (پنج سال آخر سکونت تاکنون)
• تبصره : Pick Up مهمانداران جهت پرواز صرفاً در محدوده ای که از سوی شرکت تعیین می‌شود انجام خواهد گرفت .
10 . عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور
11 . عدم اشتغال بکار و سابقه بازخریدی و نداشتن تعهد خدمت و ممنوعیت اشتغال
12 . واریز مبلغ 000/200 ریال به شماره حساب 1685921590 نزد بانک ملت ، شعبه "آزادی" کد 2/6708 به نام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
  مدارک مورد نیاز :
• تکمیل فرم ثبت نام(دریافت فایل)
• 2 قطعه عکس 4*3 جدید تمام رخ با درج نام و نام خانوادگی در پشت آن که یک قطعه آن می‌بایست توسط متقاضی به روی فرم تکمیل شده الصاق گردد .
• تصویر خوانا از مدرک تحصیلی دیپلم ، که معدل کتبی و کل در آن ذکر شده باشد
• تصویر خوانا از کارت ملی
• تصویر خوانا از کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم غیر پزشکی (ویژه آقایان)
• تصویر خوانا از مدرک دوره مقدماتی مهمانداری ( ویژه داوطلبان شغل ردیف 1 )
• اصل رسید بانکی
• داوطلبان واجد شرایط می‌بایست مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 30/07/94 صرفاً بوسیله پست پیشتاز به نشانی تهران صندوق پستی 775/13185 ارسال نموده و رسید آنرا نزد خود نگهداری نمایند .
تذکرات :
1 . هزینه آموزش در دوره آموزش تربیت مهماندار هوایی به عهده داوطلب می‌باشد
2 . مدت زمان دوره حدود 5 ماه می‌باشد
3 . مشخصات دوره :
الف : آموزش تکنیکی و مهارت شغلی مهمانداری
ب : آموزش های زبان
ج : منابع آموزشی دوره به زبان انگلیسی می‌باشد
د : آزمون پایان دوره به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد
4 . به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از تاریخ مقرر به پست تحویل ویا از هر طریق دیگر ارسال شود     ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5 . چنانچه در هر مرحله اثبات گردد متقاضی فاقد شرایط اعلام شده در فرم ثبت نام می‌باشد از ادامه مراحل پذیرش ایشان جلوگیری بعمل خواهد آمد و هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص متوجه شرکت نخواهد بود .
6 . ارسال مدارک و قبولی درهر مرحله هیچگونه تعهدی جهت استخدام برای شرکت ایجاد نمی‌نماید و جذب و بکارگیری داوطلبان صرفاً پس از موفقیت در کلیه مراحل فوق الذکر خواهد بود .
7 . هزینه مربوط به ثبت نام و شرکت در آزمون و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد ( بدیهی است قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از تطابق شرایط خود با مفاد آگهی اطمینان حاصل نمایند )
8 . تاریخ آزمون و سایر اطلاعات مورد نیاز متعاقباً از طریق سایت "هما" به آدرس ویا ارسال پیامک به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.
9 . مواد امتحانی شامل هوش و اطلاعات عمومی ، زبان انگلیسی (درحد گرید 8 مرکز آموزش "هما"جهت متقاضیان شغل مهماندار هوایی و گرید 6جهت متقاضیان شرکت کننده در دوره آموزش مهماندار هوایی ) و معارف اسلامی خواهد بود .

 

 

 

مدارک مورد نیاز:

1. تکمیل فرم ثبت نام

2. دو قطعه عکس 4*3 جدید تما رخ با درج نام و نام خانوادگی در پشت آن که یک قطعه آن می بایست توسط متقاضی به روی فرم تکمیل شده الصاق گردد.

3. تصویر خوانا از مدرک تحصیلی که معدل کتبی و کل در آن ذکر شده باشد

4. تصویر خوانا از کارت ملی

5. تصویر خوانا از کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم غیرپزشکی(ویژه آقایان)

6. تصویر خوانا از مدرک دوره مقدماتی مهمانداری(ویژه داوطلبان غل ردیف 1)

7. اصل رسید بانکی

8. داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 13/09/93 صرفاً به وسیله پست پیشتاز به نشانی تهران صندوق پستی 775/13185 ارسال نموده و رسید آمن را نزد خود نگهداری نمایند.

 

 

تذکرات:

1. هزینه آموزش در دوره آموزش تربیت مهماندار هوای به عهده داوطلب می باشد.

2. مدت زمان دوره حدود 5 ماه می باشد.

3. مشخصات دوره:

الف. آموزش تکنیکی و مهارت شغلی مهمانداری

ب. آموزش های زبان

ج. منابع آموزشی دوره به زبان انگلیسی می باشد

د. آموزن پایان دوره به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد

4. به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از تاریخ مقرر به پست تحویل و یا از هر طریق دیگری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. چنانچه در هر مرحله اثبات گردد متقاضی فاقد شرایط اعلام شده در فرم ثبت نام می باشد از ادامه مراحل پذیرش ایشان جلوگیری خواهد آمد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت نخواهد بود.

6. ارسال مدارک و قبولی در هر مرحله هیچگونه تعهدی جهت استخدام برای شرکت ایجاد نیم کند و جذب و به کارگیری داوطلبان صرفاً پس از موفقیت در کلیه مراحل فوق الذکر خواهد بود.

7. هزینه مربوط به ثبت نام و شرکت در آزمون و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(بدیهی است قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از تطابق شرایط خود با مفاد این آگهی اطمینان حاصل نمایند)

8. تاریخ آزمون و سایر اطلاعات مورد نیاز متعاقباً از طریق ارسال پیامک به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.

9. مواد امتحانی شامل هوش و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی(در حد گرید 8 مرکز آموزش"هما" برای داوطلبان شغل مهماندار هوایی و گرید 6 برای داوطلبان شرکت در دوره آموزش تربیت مهمان دار هوایی) و معارف اسلامی خواهد بود.

 

 

دریافت فرم درخواست

  اطلاعات تماس آگهی

 • آدرس سایت: http://www.iranair.com

SendResume

درج رزومه

برای ثبت نام در کاریابی اینجا کلیک کنید. برای درج رزومه عادی خود اینجا کلیک کنید. برای درج رزومه ویژه (VIP) اینجا کلیک کنید. برای ارسال خودکار رزومه خود به شرکت ها اینجا کلیک کنید. برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق SMS اینجا کلیک کنید. برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق E-mail اینجا کلیک کنید.

شما هم می توانید در مورد این آگهی نظر دهید.
 1. زهرا خودسوز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ، ۱۰:۲۷

  با عرض سلام خدمت شما…من لیسانس مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی دارم و متولددیماه 62… ولی عااااااشق مهماندار هواپیما هستم کاش میتونستید شرایط سنی رو تغییر بدین و بنده میتونستم صادقانه به این شغل خدمت کنم ?

 2. رضا حیدری یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ، ۱۹:۰۰

  با سلام
  ایا مهماندار خانوم میتواند تاتوداشته باشد یا خیر . لطفا پاسخ بدهید چون دخترم علاقه زیادی به مهمانداری دارد وتاتو هم در بدنش دارد
  بااحترام

 3. کامیار حقی دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ، ۱۴:۲۰

  قیمت فیش واریزییو من نفهمیدم .اگه بگین ممنون میشم

توجه: اين آگهي منقضی شده و فاقد اعتبار مي باشد.

بستن پيام و مشاهده آگهي