استخدام بانک سینا

آگهی کارفرما

استخدام بانک سینا – اسفند 94

بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی از میان فارغ التحصیلان (مرد) واجد شرایط همکاری براساس شرایط عمومی واختصاصی ذیل استخدام می نماید. داوطلبین می بایست با توجه به شرایط استخدام بانک با مراجعه به سایت به آدرسwww.sinabank.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت نام از تاریخ 1394/12/01 لغایت 1394/12/06 اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از پایان مهلت ثبت نام با افراد واجد شرایط تماس گرفته خواهد شد، لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به کلیه واحدهای این بانک جداً خودداری فرمایید.

شرایط عمومی استخدام

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2- متدین بودن به دین مبین اسلام و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3- تندرستی و توانائی کامل جسمی و روحی و روانی برای انجام شغل محوله.
4- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی .
5- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
6- عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد).
7- نداشتن تعهد انجام کار در سایر بانکها ،سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و غیردولتی.
8- متقاضیان باید بومی و ساکن استان (شهر) مورد تقاضا باشند.
تبصره: محل جغرافیائی خدمت محلی خواهد بود که بانک تعیین می نماید و هر زمان که بانک بنا به ضرورت محل خدمت کارپذیر را در واحدهای مختلف کشور یا استان تغییردهد کارپذیر حق اعتراض را نخواهد داشت

شرایط اختصاصی استخدام

• متصدی امور بانکی (آقا)در شعب (شهربافق)

۱- دارا بودن حداکثر ۲۵ سال تمام تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰( متولدین۱۳۶۹/۱۰/۳۰ به بعد )

۲-دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس

۳-دارا بودن حداقل معدل ۱۶

۴-تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ باشد.

۵-رشته های تحصیلی مورد نیاز بانک در مقطع تحصیلی لیسانس عبارتند از حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری


استخدام بانک سینا – تیر 94

بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شعب شهر های تهران ،اصفهان گرگان،مشهد،اردستان،اهواز، کرمان، سرجان، رفسنجان، و باغ بهادران در چارچوب ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی اقدام به جذب تعداد محدودی از داوطلبان (بومی) آقا واجد شرایط استخدام (مندرج در سایت این بانک به آدرس www.sinabank.ir)خواهد نمود . داوطلبین می توانند با توجه به شرایط استخدام بانک نسبت به تکمیل فرم ثبت نام از تاریخ 1394.03.26 لغایت 1394.04.04 اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از پایان مهلت ثبت نام و بررسی مدارک به افراد واجد شرایط اطلاع رسانی خواهد شد، لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به کلیه واحدهای این بانک جداً خودداری شود .

شرایط عمومی استخدام

1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2. متدین بودن به دین مبین اسلام و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

3. تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله.

4. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی( درمورد آقایان).

5. عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

6. عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ( موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد  شد).

7. نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و غیردولتی.

8. متقاضیان باید بومی و ساکن استان ( شهر) مورد تقاضا باشند.

 تبصره: محل جغرافیائی خدمت محلی خواهد بود که بانک تعیین می نماید و هر زمان که بانک بنا به ضرورت محل خدمت کارپذیر را در واحدهای مختلف کشور یا استان تغییردهد کارپذیر حق اعتراض را نخواهد داشت.

9. دارا بودن حداقل معدل 16 (درکلیه مقاطع تحصیلی ) برای متصدی اموربانکی و کارشناس انفورماتیک و دارا بودن حداقل معدل 14 جهت نیروی تحصیلدار و نگهبان .

10. تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ 1394.03.26 باشد.

شرایط اختصاصی استخدام

متصدی امور بانکی در شعب  (شهرهای اصفهان ، مشهد ، اردستان، باغ بهادران، کرمان، رفسنجان، سیرجان(

  1-       دارا بودن حداکثر 25 سال تمام ( متولدین1369.03.31 به بعد ) برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس

2-       رشته های تحصیلی مورد نیاز بانک در مقطع تحصیلی لیسانس عبارتند از حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری

کارشناس انفورماتیک (مدیریت منطقه خوزستان شهر اهواز(

1-       دارا بودن حداکثر 25 سال تمام ( متولدین1369.03.31 به بعد ) برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس

2-       رشته های تحصیلی مورد نیاز  بانک در مقطع لیسانس عبارتند از : فناوری اطلاعات ، کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار)

تحصیلدار (شهرهای تهران وگرگان) ،  نگهبان (شهرهای تهران واصفهان)

1-       دارا بودن حداکثر 25 سال تمام (متولدین1369.03.31 به بعد(

2-       دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم (کلیه رشته ها(

 توجه: نیروهای تحصیلدار و نگهبان از طریق شرکت تابعه بانک جذب خواهند شد.


استخدام بانک سینا – آذر 93

بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شعب شهرهای یاسوج، کرمانشاه، نهاوند، همدان، گچساران(دوگنبدان)، اهواز، آبادان، رامهرمز، کاشمر، باغ بهادران، بادرود، برازجان، کردکوی، سیرجان، زابل، رفسنجان، کرمان، قشم، کیش و تهران در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی تصمیم به استخدام تعداد محدودی از داوطلبان (بومی) واجد شرایط استخدام مندرج در سایت این بانک به آدرس www.sinabank.ir دارد  .
داوطلبین استخدام می بایست با توجه به شرایط استخدام بانک نسبت به تکمیل فرم ثبت نام از تاریخ 1393.09.10 تا 1393.09.30 اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از پایان مهلت ثبت نام با افراد واجد شرایط تماس گرفته خواهد شد، لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به کلیه واحدهای این بانک جداً خودداری فرمایید.

شرایط عمومی استخدام
1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2. متدین بودن به دین مبین اسلام و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3. تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله.
4. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی( درمورد آقایان).
5. عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
6. عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ( موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد  شد).
7. نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و غیردولتی.
8. متقاضیان باید بومی و ساکن استان ( شهر) مورد تقاضا باشند.
9. تبصره: محل جغرافیائی خدمت محلی خواهد بود که بانک تعیین می نماید و هر زمان که بانک بنا به ضرورت محل خدمت کارپذیر را در واحدهای مختلف کشور یا استان تغییردهد کارپذیر حق اعتراض را نخواهد داشت.
10. دارا بودن حداقل معدل16 (درکلیه مقاطع تحصیلی ).
11. تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ 1393.08.30 باشد.

شرایط اختصاصی استخدام

• متصدی امور بانکی در شعب ( یاسوج، کرمانشاه، نهاوند، همدان، اهواز، آبادان، رامهرمز، کاشمر، باغ بهادران، بادرود، برازجان، کردکوی، سیرجان، زابل، رفسنجان، کرمان، قشم ، کیش و تهران)
1. دارا بودن حداکثر 25 سال تمام تا تاریخ1393.08.30 (متولدین 1368.08.30به بعد) برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس.
2. رشته های تحصیلی مورد نیاز بانک در مقطع تحصیلی لیسانس عبارتند از : حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری.

• کارشناس بانکی ( تهران )
1- دارا بودن 27 سال تمام تا تاریخ 1393.08.30 (متولدین 1366.08.30به بعد) برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق  لیسانس.

2. رشته های تحصیلی مورد نیاز بانک در مقطع تحصیلی فوق لیسانس عبارتند از : حسابداری، اقتصاد، مدیریت و بانکداری.

• تحصیلدار آقا ( دوگنبدان و یاسوج)
1. دارا بودن حداکثر 25 سال تمام تا تاریخ 1393.08.30 (متولدین 1368.08.30 به بعد)
2. دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم(کلیه رشته ها).

    اطلاعات تماس آگهی

  • آدرس سایت: www.sinabank.ir

SendResume

درج رزومه

برای ثبت نام در کاریابی اینجا کلیک کنید. برای درج رزومه عادی خود اینجا کلیک کنید. برای درج رزومه ویژه (VIP) اینجا کلیک کنید. برای ارسال خودکار رزومه خود به شرکت ها اینجا کلیک کنید. برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق SMS اینجا کلیک کنید. برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق E-mail اینجا کلیک کنید.

شما هم می توانید در مورد این آگهی نظر دهید.
  1. شقایق یعقوبی دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ ، ۱۲:۵۲

    دیپلم رشته انسانی

  2. بیکار پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ ، ۱۸:۳۲

    شما که بیکار نیستین این منم بیکارم باز شما خوبه سرتون گرمه به دنبال کار بودن این یعنی بیکار نبودن

توجه: اين آگهي منقضی شده و فاقد اعتبار مي باشد.

بستن پيام و مشاهده آگهي